OM LGBT+ MEDBORGERHUSET

 

Vi tror på fællesskab og trivsel

Alt for mange personer, der bryder med normer for køn, krop og seksuel orientering, mistrives. Det vil vi gerne ændre! Vi tror, at fællesskaber og samvær med andre ligesindede, kan være med til at vende mistrivslen og skabe følelsen af at høre til. Derfor er LGBT+ Medborgerhuset åbnet med en mission om skabe et mødested, hvor man trygt kan udleve sin identitet i fællesskab med andre. 

LGBT+ Medborgerhuset er støttet af Københavns Kommune og er et pilotprojekt i en to-årig periode fra 2023 til 2025. 

Tilgængelighed  

Det er vigtigt for os, at mennesker har let adgang til LGBT+ medborgerhuset. Derfor har vi gjort LGBT+ Medborgerhuset tilgængelig med forskellige foranstaltninger, og vi arbejder fortsat løbende på at gøre huset endnu mere brugervenligt. Herunder har vi samlet et afsnit, hvor du kan læse mere om LGBT+ Medborgerhusets faciliteter og tilgængelighed. Er du i tvivl, om vores rammer kan imødekomme dine behov, så er du meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Du kan skrive til os på medborgerhus@lgbt.dk 


TILGÆNGELIGHEDSANVARLIG: Er du i tvivl om tilgængeligheden lever op til dine behov, til det arrangement du skal til, så kontakt arrangøren direkte med spørgsmål eller behov.  

UDENOMSAREAL: LGBT+ Medborgerhuset hører til i en gammel brostensbelagt baggård.  

PARKERING: Det er desværre ikke muligt at parkere i gården ved LGBT+ Medborgerhuset. Vestergade er placeret i den røde parkeringszone. Der er to handicapparkeringspladser på Vestergade, tæt ved Gammel Torv.  

OFFENTLIG TRANSPORT: Det er muligt at komme til LGBT+ Medborgerhuset med offentlig transport, da huset ligger fem minutter fra Rådhuspladsen og derfor er tilgængeligt med både bus, metro og tog.  

TRAPPE OG ELEVATOR: LGBT+ Medborgerhuset ligger på 2. sal, og du kan komme op til etagen via trappe eller via trappelift og elevator.  

Vigtig information angående elevator: For at benytte elevatoren skal man bruge en nøglebrik, så du skal give besked til arrangøren, gerne inden du kommer, så I kan lave en aftale om, at du kan bruge elevatoren, når du ankommer, og når du skal hjem.  

DØRE: I medborgerhusets lokaler er der brede døråbninger, så både kørestol og rollator kan komme igennem. Der er ikke automatiske døre.   

NIVEAU: Til Det Store Mødelokale er der et trin op, og der kan lægges rampe ud ved behov. Giv gerne arrangøren besked på forhånd.  

LYS OG RØG: Alle lokaler er røgfri, og stearinlys er heller ikke tilladt. Ud over dagslys fra vinduerne er der elektronisk lys i luftet, som kan skrues op og ned ved behov.   

TOILETTER: Medborgerhuset har 3 kønsneutrale toiletter; to små og ét stort toilet.  

Det store toilet er handicaptoilet med støttearmlæn og lift (medbring eget sejl). På det store toilet er der også pusleplads.  

STILLE OMGIVELSER: I de fleste tilfælde vil det være muligt at trække sig ind til et tilstødende lokale uden støj, hvis man har behov for at trække sig tilbage. Giv gerne arrangøren besked, hvis du har behov for dette, så kan vedkommende hjælpe.  

STØTTEHJÆLPEMIDLER: Der er ikke gelændere i lokalerne ud over på trappen. Der er brede stole i alle lokaler og sofaer i Salen, hvis man har behov for at kunne sidde og hvile sig. Der er i udgangspunktet plads nok rundt om alle møblementer til, at man kan komme rundt i lokalerne med rullestol og elevator.  

SKILTNING: Der er skilte på dørene med information om lokalerne. Skiltene har ikke punktskrift, og der er ikke følelinjer i gulvet.  

SPROG: For at se, hvilket sprog der tales til det specifikke arrangement du skal til, se enten møde- eller eventbeskrivelsen eller kontakt arrangøren, hvis du er i tvivl. Ved enkelte arrangementer vil der også være tegnsprogstolk, og det vil fremgå af eventbeskrivelsen.  

ONLINE DELTAGELSE: Til enkelte møder og events vil det være muligt at deltage online. De beskrivelsen af det specifikke arrangement du skal til eller kontakt arrangøren, hvis du er i tvivl. 

BETALING: Alle møder og events er i udgangspunktet gratis. Der vil forekomme enkelte arrangementer, hvor der er betaling for f.eks. drikkevarer eller lignende. Se gerne beskrivelsen af det specifikke arrangement du skal til, eller kontakt arrangøren, hvis du er i tvivl. 

SALEN
SALEN
SCENE I SALEN
DET LILLE MØDELOKALE
DET STORE MØDELOKALE
DET STORE MØDELOKALE
SOFAHJØRNET I SALEN
Tidligere
Næste

LGBT+ Medborgerhuset er fordelt på fire lokaler: Det store mødelokale, det lille mødelokale, fællesområdet og køkkenet.
Herover kan du se billeder af lokalerne.  

 • Det store mødelokale har plads til 14 personer siddende ved landbordet. Derudover kan man godt sidde 6 personer ekstra i lokalet. Lokalet er oplagt til at afholde møder eller sociale aktiviteter.   
 • Lokalet inkluderer whiteboard, flip-charts og skærm til fx PowerPoint-præsentationer eller filmvisninger.  
 • Lokalet har lukket dør, så man kan med fordel afholde private møder eller arrangementer.  
 • Tilgængelighed: Man skal et trin op for at komme til det store mødelokale. LGBT+ Danmark har ramper tilgængelige efter behov.   
 • Det lille mødelokale består af et loungeområde med en lille sofa og sofabord. Der er mulighed for at benytte sig af ekstra stole i lokalet. Det er oplagt til møder med færre personer og mindre sociale aktiviteter.   
 • Det kan være muligt at låne en skærm til fx PowerPoint-præsentationer efter nærmere aftale. 
 • Lokalets ene væg er en stor rude, der vender ud mod indgangen. Man kan dog trække gardin for, hvis man ønsker det mere privat. 
 • Fællesområdet kan holde plads til op til 80 personer. Lokalet er oplagt til større aktiviteter, såsom oplæg, debatter, bogoplæsninger eller sociale og kreative aktiviteter.   
 • Lokalet inkluderer projektor med anlæg til fx præsentationer eller filmvisninger.   
 • Lokalet har derudover sofaområde, bordplads til op til 30 personer, siddepladser til 50 personer og en scene. 
 • Køkkenet er til fri afbenyttelse af gæster i LGBT+ Medborgerhuset, såvel som ansatte i LGBT+ Danmark, hvor man kan tage the og kaffe.   
 • Efter aftale herom, kan man benytte sig af køkkenets faciliteter ifm. fællesspisninger eller for at tilberede snacks til diverse aktiviteter.   

Vores adfærdskodeks for trygge rum 

LGBT+ Medborgerhuset skal være et trygt sted at være. Derfor har vi et adfærdskodeks med en række retningslinjer for, hvordan vi er sammen i LGBT+ Medborgerhuset. Læs herunder adfærdskodekset. 

Tryggere rum 

LGBT+ Medborgerhuset skal være et trygt sted at komme. Derfor har vi et adfærdskodeks med en række retningslinjer for, hvordan vi er sammen i LGBT+ Medborgerhuset:

Respekt

LGBT+ Danmark tror på og kæmper for, at alle kroppe, kønsidentiteter, kønsudtryk og seksuelle orienteringer er valide og lige meget værd. Det forventes derfor, at ansatte, frivillige og deltagere i LGBT+ Medborgerhuset anerkender og optræder respektfuldt over for andre uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering og fetish såvel som alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund og politisk overbevisning.

Tryghed og tilgængelighed

I LGBT+ Danmark stræber vi efter at planlægge og afvikle aktiviteter og arrangementer med bredest mulig tryghed og tilgængelighed for deltagende og potentielt deltagende uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, fetish, alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund eller politisk overbevisning.

Samtykke

I LGBT+ Medborgerhuset skal ingen deltage i noget, de ikke har lyst til. Der skal altid søges et aktivt samtykke – der skal altså søges et ‘ja’ og ikke blot efterspørges et ‘nej’. Det gælder i forhold til samtaler om personfølsomme emner, fysisk kontakt og deltagelse i aktiviteter.

Ansvar og overholdelse af LGBT+ Danmarks adfærdskodeks

Personer som ikke overholder dette adfærdskodeks i LGBT+ Medborgerhuset vil blive bedt om at gå. Hvis man udsættes for noget ubehageligt i eller omkring LGBT+ Medborgerhuset – mobning, fobi, racisme, sexchikane eller andet som er i uoverensstemmelse med LGBT+ Danmarks principper – opfordres
man til at kontakte foreningens forretningsudvalg på fu@lgbt.dk. Frivillige kontakter foreningens frivilligkonsulent -eller koordinator, eller den ansatte i sekretariatet, som man føler sig mest tryg ved at gå til. Ansatte kontakter sekretariatschefen og/eller arbejdsmiljøorganisationen.

 
Vores retningslinjer er vedtaget på LGBT+ Danmarks landsmøde den 31. oktober 2020.