Temaaften for forældre og nærtstående: Bliv tryggere ved at tale om køn og seksualitet med LGBT+ børn og unge

Temaaften for forældre og nærtstående: Bliv tryggere ved at tale om køn og seksualitet med LGBT+ børn og unge

Temaaften for forældre og nærtstående: Bliv tryggere ved at tale om køn og seksualitet med LGBT+ børn og unge 04 DecemberDec 2023 18:3021:00Vestergade 18E, 2.sal, København K

I Danmark ser vi en tendens til, at stadig flere børn og unge giver udtryk for tanker om deres kønsidentitet og seksualitet i skolealderen.

Mange forældre og familiemedlemmer beskriver at det kan være svært at deltage i samtalen og at forstå, hvad det vil sige at deres barn er LGBT+ person.

De står med følelsen af at blive hægtet af og for nogle medfølger der også usikkerhed, frygt og sorg over, hvilken betydning det kan have for deres barns fremtid.

LGBT+ Danmark tilbyder nu derfor forældre og nærtstående i Københavns Kommune 3 særskilte temaaftener, hvor forældre og nærtstående har mulighed for at få mere viden på området samt blive klædt på til bedre at kunne indgå i samtalen. Deltagerne bliver klogere på, hvad det vil sige at være LGBT+ person, hvordan normer for køn og seksualitet kan påvirke børn og unges trivsel samt hvilke særlige udfordringer og muligheder, man bør være opmærksom på i mødet med barnet/den unge.

Vi kommer ind på følgende områder:

  • Generationskløft – hvilken forståelsesramme kommer vi med i vores møde?
  • Hvordan ser trivsel og udfordringer ud for LGBT+ børn og -unge i dag?
  • Gennemgang af LGBT+ begreber – forskel på køn og seksualitet.
  • Introduktion til pronominer og pronomenbrug
  • Normer – hvad er der på spil når man bryder med normerne for køn og seksualitet?
  • Gode råd til hvad vi skal være opmærksomme på fremadrettet.
  • Mulighed for en åben dialog om fælles udfordringer

Deltagelse er gratis og der er plads til maks. 20 deltagere pr. aften. Tilmelding er dog påkrævet.
Der vil være en lettere forplejning bestående af the, kaffe og lidt frugt og nødder.

Arrangementet er for forældre og nærtstående i Københavns Kommune.

Vel mødt!

Julia Skov/LGBT+ Danmark