KØN & AUTISME – ET OPKVALIFICERENDE GRUNDKURSUS FOR FAGPERSONER

KØN & AUTISME – ET OPKVALIFICERENDE GRUNDKURSUS FOR FAGPERSONER

KØN & AUTISME – ET OPKVALIFICERENDE GRUNDKURSUS FOR FAGPERSONER 08 JuniJun 2023 15:3018:00Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K, Danmark

Vil du også blive bedre til at forstå, hvad der er på spil i forhold til kønsidentitet og autisme?
15 % af personer med autisme definerer sig selv som transkønnede eller nonbinære, og endnu flere definerer sig som homo-, bi- eller panseksuelle. Mange fagpersoner, der arbejder med unge på autismespektret, oplever, at kønsidentitet er et emne, der fylder meget hos en stor del af de unge. Det er derfor vigtigt, at man er klædt godt på til at møde og støtte dem i det.

LGBT+ Danmark tilbyder nu et grundkursus for fagprofessionelle omkring overlappet mellem autisme og kønsidentitet. Kurset tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området og vil berøre de herskende teorier omkring sammenhængen mellem autisme og kønsidentitet. Derudover vil vi give konkrete redskaber til, hvordan man bedst muligt kan støtte unge med autisme, som oplever udfordringer knyttet til deres kønsidentitet.

Kurset henvender sig til fagpersoner, der har erfaring med eller er i berøring med autismeområdet. Man kan tilmelde sig grundkurset på en af vores faglige eftermiddag i LGBT+ Danmarks lokaler i København, eller man kan bestille os til at komme ud og afholde grundkurset i jeres organisation.

Vi tilbyder desuden skræddersyede oplæg om alt, der knytter sig til LGBT+ liv samt konsulentbistand, supervision og sagssparring.

Pris for grundkurset: 450,- plus moms pr. deltager.

Tilmeld dig/jer vores faglige eftermiddag med grundkurset Køn & Autisme via mail til:
Pædagogisk konsulent, Julia Skov
jsk@lgbt.dk

Psykologfaglig konsulent, Eva Goldfinger
ego@Lgbt.dk

Ønsker du, at vi kommer ud og afholder kurset i jeres organisation, så send også en mail til: Pædagogisk konsulent, Julia Skov
jsk@lgbt.dk