LGBTorsdagscafé

LGBTorsdagscafé

LGBTorsdagscafé 16 NovemberNov 2023 16:0019:00Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K, Danmark

*english below

LGBTorsdagscaféen et nyt initiativ i LGBT+ Medborgerhuset for LGBTQIA+ personer i alle aldre.

Det er et hyggeligt og tryggere rum, hvor vi kan hænge ud, snakke sammen, drikke kaffe, spille spil, lytte til musik, læse en bog og måske finde mere ud af, hvilke andre grupper og muligheder, der er i LGBT+ Danmark og Medborgerhuset.

Nogle gange vil vi arrangere små workshops, som man kan deltage i, hvis man har lyst. Det er muligt både at komme og være sig selv eller man kan komme og snakke med nogle af de andre i caféen. Der vil altid være en gruppe frivillige til stede, som kan introducere dig til stedet og gruppen.

Vi vil servere kaffe, te og snacks og nogle gange vil vi også bage kage. Man er også velkommen til at have sin egen mad eller drikke med.

Gå ind og læs mere om eventet, og følg med i, hvad der ellers sker af fede arrangementer i LGBT+ Medborgerhuset i København på medborgerhus.lgbt.dk.

Vi kan stadig godt bruge flere frivillige i LGBTorsdagscaféen. Kunne det være noget for dig, eller vil du blot høre nærmere, så skriv en mail til frivilligkoordinator Kamille på khk@lgbt.dk.

//

The LGBThursdaycafé is a new initiative in the LGBT+ Community House for LGBTQIA+ people of all ages.

It is a cozy and safer space where we can hang out, talk, drink coffee, play games, listen to music, read a book, and maybe find out more about what other groups and opportunities there are in LGBT+ Denmark and the Community House.

Sometimes we will arrange small workshops that you can participate in if you want. It is possible to both come and be yourself or you can come and talk to some of the others in the café. There will always be a group of volunteers present who can introduce you to the place and the group.

We will serve coffee, tea and snacks and sometimes we will also bake cake. You are also welcome to bring your own food or drink.

Go and read more about the event and follow what else is happening of cool events in the LGBT+ Community Centre in Copenhagen on medborgerhus.lgbt.dk.

We can still use more volunteers in the LGBThurdaycafé. Could it be something for you, or if you just want to hear more, write an email to volunteer coordinator Kamille at khk@lgbt.dk.