Netværk for Queer Forældre

Netværk for Queer Forældre

Netværk for Queer Forældre 21 AugustAug 2024 19:0021:00Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K, Denmark
Netværk for Queer Forældre er et nyt initiativ, der starter op i sensommeren 2024. Formålet er at samle (vordende) queer forældre i et uformelt rum, hvor vi kan sparre med hinanden, spejle os i hinanden, erfaringsdele og hyggesnakke omkring det at stifte familie eller være en regnbuefamilie. Vi håber på at kunne skabe et fordomsfrit rum, der kan rumme alle de tanker, bekymringer og glæder der er ved queer forældreskab.
Vi vil løbende vurdere hvordan formatet for netværket skal være, alt efter hvad behovene er hos dem der deltager.
Gruppen er for alle der:
Har familie udenfor normen
Ønsker at stifte familie udenfor normen