Queertangokursus

Queertangokursus

Queertangokursus 27 JanuarJan 2024 13:3016:00Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K, Danmark

 

Queertangokursus

 

Så er vi klar igen til en række queertangoworkshops i LGBT+Medborgerhuset!

 

Vi glæder os til at gense mange af jer, der deltog i efteråret, og vi håber, at flere nye har lyst til at møde os og queertango de næste fem lørdage.

 

  • Hjalte og Nicolai

 

Tilmelding:

https://forms.gle/a7QWRdiT7T5JPRkv7

 

Læs mere om queertango: https://queertango.dk

 

Hvad?

Forløb over fem lørdage med queertango i LGBT+Medborgerhuset. Der vil hver gang være instruktion i nogle af tangoens elementer efterfulgt af tid til at øve sig med de andre deltagere og til almindelig hygge i sofahjørnet. Der er kaffe og te, medbring gerne snacks.

 

Hvem?

Rækken af workshops henvender sig til personer, der tidligere har været til en eller flere introduktioner eller som kan deltage ved genopfriskningsworkshoppen den 27/1.

 

Hvis du ikke har danset tango før (fx været til vores introduktioner i efteråret, introer andre steder eller vores workshop 27/1), så kontakt os og få besked næste gang, vi afholder introworkshop.

 

Hvornår?

Lør. 27.01 13.30-16.00 (genopfriskning fra intro)

Lør. 03.02. 13.30-15.30 (ochoer og andet godt)

Lør. 10.02 13-15.30 (det svære kryds)

Lør. 17.02 13-15.30 (drejninger)

Lør. 02.03 13-15.30 (practica: Kom og øv med os andre og stil spørgsmål. Vi lader os drive af nysgerrigheden denne dag)

 

Hvor meget?

Hvis du har mulighed for det: 50 kr. Der betales ved hver workshop (kontant eller mobile pay).

 

 

Queer Tango Course

We are ready once again for a series of queer tango workshops at the LGBT+ Citizen House!

 

We look forward to seeing many of you who participated in the autumn, and we hope that more newcomers are interested in joining us for queer tango over the next five Saturdays.

 

  • Hjalte and Nicolai

 

Registration:

https://forms.gle/a7QWRdiT7T5JPRkv7

 

Learn more about queer tango: https://queertango.dk

 

What?

A series over five Saturdays with queer tango at the LGBT+ Citizen House. Each time, there will be instruction in some of the elements of tango, followed by time to practice with other participants and for general socializing in the cozy corner. Coffee and tea are provided, feel free to bring snacks.

 

Who?

The series of workshops are for individuals who have previously attended one or more introductions or who can participate in the refresher workshop on 27/1.

 

If you haven’t danced tango before (e.g., attended our introductions in the autumn, introductions elsewhere, or our workshop on 27/1), please contact us and receive information about the next time we hold an introductory workshop.

 

When?

Sat. 27.01 13:30-16:00 (refresher from introduction)

Sat. 03.02 13:30-15:30 (ochos and other good things)

Sat. 10.02 13:00-15:30 (the challenging cross)

Sat. 17.02 13:00-15:30 (turns)

Sat. 02.03 13:00-15:30 (practica: Come and practice with us and ask questions. We’ll let curiosity guide us on this day)

 

How much?

If you can: 50 DKK. Payment is made at each workshop (cash or mobile pay).