Workshop: Stimulastik for babyer (2-12 mdr)

Workshop: Stimulastik for babyer (2-12 mdr)

Workshop: Stimulastik for babyer (2-12 mdr) 16 NovemberNov 2023 10:0010:00Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K, Danmark

*english below

 

TILMELDING: https://forms.office.com/e/xQcRQg6QP9

Workshoppen er gratis, men vi beder dig tilmelde dig på linket, så vi ved hvor mange vi bliver.

 

Stimulastik:

Er der en baby i alderen 2-12 måneder i dit liv og ønsker du at få ideér til at stimulere den sansemotoriske udvikling?

Så kom sammen med babyen og vær med til stimulastik med ergoterapeut Else (ErgoElse) som underviser.

Ordet stimulastik er en blanding af stimulering og gymnastik og afholdes af en ergoterapeut.

Vi vil have fokus på sjove lege og samværd, der styrker dit barns sansemotoriske udvikling, jeres tilknytning samt barnets sociale kompetencer.

I stimulastik inddrager vi de 3 store sanser: muskel-led sansen, balancesansen og berøringssansen, da det har den bedste effekt på barnets sansemotoriske udvikling. Vi skal vende på hovedet, lave kolbøtter, give dit barn beroligende massage mm.

 

Om mig:

Jeg er privatpraktiserende normkritisk ergoterapeut og fysiurgisk massør under navnet ErgoElse samt certificeret stimulastik underviser. Jeg har erfaring med at undervise i stimulastik, babymassage og babymotorik.

Jeg er nonbinær queer femme (den/dens).

 

Workshoppen er særligt for regnbuefamilier:

Vi har en bred definition af hvad regnbuefamilier er og hvem netværket er for, så alle børn og voksne skal føle sig velkomne, hvis de selv føler at de falder ind under regnbuen på den ene eller anden måde.

 

Praktisk info og tilgængelighed:

Workshoppen vil hovedsageligt foregå på dansk og flere sange undervejs vil også være på dansk. Jeg viser altid øvelserne og oversætter gerne ved behov til engelsk.

Medbring tøj I kan bevæge jer i (både voksen og baby) og gerne en yogamåtte, hvis I har.

Vi hører til i et baghus i en lukket gård, så man kan godt sætte barnevogn/klapvogn i gården og man kan også trille den hele vejen med op i elevator. Vi har pusleplads på det store toilet.

Har du spørgsmål angående tilgængelighed eller andet, så skriv endelig til Kamille på khk@lgbt.dk eller 60620869.

 

 

//

SIGN UP: https://forms.office.com/e/xQcRQg6QP9

The workshop is free, but in order to know how many people show up, please sign up at the link above.

 

Is there a baby aged 2-12 months in your life and do you want ideas to stimulate sensory motoric development?

So come together with the baby and join the stimulastics with occupational therapist Else (ErgoElse) as teacher.

The word stimulastics is a mixture of stimulation and gymnastics and is held by an occupational therapist.

We will focus on fun games and togetherness that strengthen your child’s sensory motor development, your attachment and the child’s social skills.

In stimulastics, we include the 3 major senses: the muscle-joint sense, the sense of balance and the sense of touch, as it has the best effect on the child’s sensory-motor development. We must turn upside down, make somersaults, give your child soothing massages etc.

 

About me:

I am a private practicing norm-critical occupational therapist and physiotherapist under the name ErgoElse as well as certified stimulastik teacher. I have experience teaching stimulastics, baby massage and baby motoric skills.

I’m nonbinary queer femme (they/them).

 

Practical info and accessibility:

The workshop will mainly take place in Danish and several songs along the way will also be in Danish. I always show the exercises and am happy to translate into English if needed.

Bring clothes you can move around in (both adult and baby) and preferably a yoga mat if you have.

We belong in a back house in a closed yard, so you can put a pram / stroller in the yard and you can also roll it all the way up in an elevator. We have a changing area in the large toilet.

If you have questions regarding accessibility or anything else, please write to Kamille on khk@lgbt.dk or 60620869.